You are here:  / Pozostałe / Geodeta Olsztyn

Geodeta Olsztyn

Profesjonalne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, bo będą zajmować się tym wykwalifikowani specjaliści. Zleceniodawcy którzy zgłaszają się do podział nieruchomości olsztyn wiedzą, że wszystko będzie wykonane wszechstronnie. Na początku geodeci dedykowani do konkretnego zlecenia uzyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Następnie wykonują dokładne mapy do celów projektowych oraz innego rodzaju opracowania tematyczne. Po opracowaniu dokumentacji zajmą się z kolei uzgodnieniami w branży. Zleceniodawcy mogą oczekiwać na opracowanie tego typu dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, numeryczny model terenu, UAV, pomiary elewacji oraz wykonywanie różnego rodzaju wyrysów. Firma zajmuje się także opracowaniami geodezyjno – prawnymi, jakie dotyczą między innymi: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności bądź sporządzenia map do celów sądowych.

Artykuły: