FT ohjauksessa

Tämä osio sisältää tietoa forum-teatterin hyödyntämisestä nuorten ohjauksessa. Lisäksi osiossa esitellään, miten oppimista ja forum-teatteriesityksiä voidaan tehostaa tieto- ja viestintätekniikan avulla.