Metodologia

Forum-teatterin tai forum-näytelmän toteuttaminen edellyttää jokeria, joka huolehtii esityksen etenemisestä.
Forum-teatterin menetelmiä voi ryhtyä työstämään seuraavien ohjeiden avulla:

Tämän hankkeen aikana kehitetään menetelmää tukevaa ja selittävää materiaalia. Ladattava materiaali löytyy kohdasta Resurssit.