Om projektet

Forum Theatre-projektet ønsker at forbedre kompetencerne hos lærere, ungdomsvejledere og mentorer i forhold til at motivere unge til at lære og færdiggøre en uddannelse. Den deltagende teaterform forumteater (FT) vil, kombineret med internet og mobiltelefoner, blive anvendt til at vejlede unge om de problemer, de står over for. Disse nye metoder skaber en højere grad af afklaring, motivation og selvforståelse hos unge, der har høj risiko for at droppe ud.
Aktiviteterne i projektet er hovedsageligt for lærere, ungdomsvejledere, mentorer og andre fagfolk, som arbejder med at rådgive og vejlede unge om uddannelse, arbejdsmarked og fremtid.
Ved at bruge FT-metoden i ungdomsvejledning skabes situationer, hvor unge får mulighed for at afprøve deres dilemmaer i trygge omgivelser. De bliver udfordret til aktivt at finde løsninger, samtidig med at de italesætter deres begrundelser og motiver. Endvidere skal brugen af digital teknologi i FT styrke læringsprocessen og gøre FT mere attraktivt for de unge.
Projektet er inspireret af det EU-støttede Minerva-projekt Act & Change, som anvendte FT-metoden til at fremme kulturel forståelse. Forum Theatre-projektet er støttet af EU’s Leonardo da Vinci Vidensudviklingsprogram og gennemføres i et partnerskab mellem Danmark, Finland og Storbritannien.