Om partnerne

 

Videnscenter for Integration


Videnscenter for Integration
VIFIN – Videnscenter for Integration er en offentlig institution under Vejle Kommune, hvis mål er at fremme integrationen af indvandrere i det danske samfund. VIFINs arbejde er at indsamle, tilpasse, udvikle og formidle bedste praksis for integration. Centret foretager research og surveys indenfor sprogundervisning, beskæftigelse og kulturel integration af indvandrere, såvel som indgår i nationale og transnationale projekter for at fremme og udvikle voksenundervisning og integration. VIFIN er involveret i adskillige projekter, der anvender IT og mobil- teknologi til undervisningsformål, og har stor erfaring med europæiske partnerskaber.

 

Uddannelsesvejledning - Vejle

UU Vejle – Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejle

UU Vejle er en offentlig institution, der tilbyder vejledning og karriererådgivning til unge mellem 13 og 25. Den er rettet specielt mod unge elever i folkeskolen, unge under 25 der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, og unge med specielle behov for vejledning.

Fokus er på overgangen fra obligatorisk uddannelse til ungdomsuddannelse. UU Vejles målsætning er den samme som regeringens, nemlig at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse eller faglig uddannelse, og frafald skal nedbringes.

UU Vejle tilbyder vejledningsmøder, brobygning til uddannelse og praktikophold, informationssøgning, mentorprogrammer, og assisterer i at lave personlige uddannelsesplaner.

 

HUMAK

HUMAK
HUMAK er et universitet for anvendt videnskab, som er ekspert og førende uddannelsesinstitution indenfor humanistiske fag og pædagogik, såvel som kulturel forvaltning, i hele Finland. Indenfor det humanistiske og pædagogiske felt udbyder HUMAK in Bachelor og en Masteruddannelse indenfor aktivt medborgerskab og arbejde med unge, og derudover i tegnsprogstolkning. Indenfor kultur tilbyder HUMAK en Bachelor og en Master i kulturel forvaltning.
HUMAK har også voksenundervisning og udvidede studier indenfor voksenundervisning, gentræning, og opgradering af kvalifikationer, specialiserede studier, åbent universitetsinstruktioner, og andre udvidede studier.

 

 Hammersmidth & fulham

LBHF EBP
London-bydelen Hammersmith og Fulham arbejder i deres virksomhedspartnerskaber for uddannelse (education business partnerships) med lokale skoler, uddannelsesinstitutioner og uddannelsesudbydere for at give eleverne arbejdsrelaterede trænings- og uddannelsesmuligheder af høj kvalitet. Dette indebærer samarbejde med lokale virksomheder for at finde, træne og støtte frivillige til at arbejde med unge der risikerer nederlag. Virksomhedspartnerskabet tilbyder mentorskaber af høj kvalitet og tutor-programmer med rollemodeller. De organiserer ’virksomhedsdage’, karrieredage, arbejdserfaring, og udvikler nye initiativer indenfor pensum. Hammersmith og Fulham er en mangfoldig central bydel med en høj koncentration af etniske minoriteter og flygtninge/asylansøgere bosiddende.
Som del af Hammesmith og Fulhams lokale myndigheds børneafdeling er virksomhedspartnerskabet forpligtiget til at bringe forskellige dele af samfundet sammen for at forstærke den sociale sammenhæng og maksimere potentialet hos de unge. Utilstrækkelige sprog- og kommunikationsevner er blevet identificeret som en af de største barrierer for at unge går videre med uddannelse, beskæftigelse og lære. Som følge heraf udvikler virksomhedsparterskabet nye projekter for at ramme behøvet hos de unge og dem, der arbejder med dem.