Historien bag

På scenen oplever skuespillere passioner og følelser ligesom vi gør i det virkelige liv. Og vi, i det virkelige liv, udtrykker ideer og følelser gennem dialog, bevægelser og stemmeføring, præcis ligesom skuespillere. Der er dog én forskel: skuespilleren på scenen er bevidst om at bruge teatersprog, hvorimod vi bruger sprog uden denne bevidsthed (hvilket er grunden til vi ikke er så gode til at bruge det). (Boal 1997)

Forumteater er en teaterform skabt af den brasilianske teaterdirektør Augusto Boal (1931-2009) som del af hvad han kalder ’de undertryktes teater’. I de undertryktes teater udviklede Boal en teatermetode baseret på De Undertryktes Pædagogik (1970), en bog af den brasilianske pædagog og forfatter Paulo Freire (1921-1997). Boals metode søger at transformere publikum til aktive deltagere i teateroplevelsen. Ifølge Boal er det traditionelle teater undertrykkende, fordi publikum normalt ikke får en chance for at udtrykke sig. Med sin metode forsøger han at transformere publikum (spectators ) til deltagere (spect-actors), hvilke betyder at deltagerne får mulighed for at påvirke forestillingens retning.Augusto Boal og hans karriere

I 1960erne arbejdede Boal i Arena Teatret i São Paulo, hvor han begyndte at eksperimentere med nye teaterformer. På denne tid var Brasilien lige kommet ud af en lang periode som militærdiktatur, og Boal tog en venstreorienteret tilgang til spørgsmål vedrørende nationalisme, hvilket var meget populært på den tid. I Brasilien blev Boal som kulturel aktivist anset som en trussel af det brasilianske militærregime, og han blev forvist til Argentina. Under sit ophold der udgav han bogen De Undertryktes Teater (1973).

Boal rejste rundt i Sydamerika og arbejdede med folk i små og ofte fattige samfund, som stod overfor konflikter som borgerkrige og mangel på anerkendelse fra regeringer. Hans ophold i forskellige fællesskaber styrkede hans ideer om, at kun de undertrykte selv er i stand til at frigøre de undertrykte. På denne tid skabte han forumteater-metoden. I den reneste form er både skuespillere og publikum individer, som er ofre for undertrykkerne, og det er derfor de er i stand til at bidrage med alternative løsninger, fordi de selv personligt kender til undertrykkelsen.

Boal vendte tilbage til Brasilien midt i 1980erne og fortsatte sit arbejde med undertrykte folk. Han arbejdede med at løse problemer gennem teateret, som folk stod over for i deres lokalsamfund. Han var interesseret i for eksempel menneskerettigheder, beskyttelse af ofre for kriminalitet og vidner, fangers rettigheder, og mennesker der levede i fattige eller slumområder. Hans ide var først og fremmest at inspirere de undertrykte folk til at rejse sig imod ulighed indenfor race og klasse. Hans teatermetode tillod, at ideen om oprør og impulsen til at skabe forandring kunne komme fra folk selv. Af den grund er Augusto Boals metode blevet kaldet en politisk motiveret teaterform.

Boal boede også i lange perioder i Frankrig. Han talte om sin teatermetode, instruerede forestillinger og holdt mange forumteater workshops og forestillinger rundt om i Europa. Med hans egne ord; han følte at han begyndte at udvikle en ny teaterform i Europa, fordi publikummet i Latinamerika generelt var mindre og mere homogen. Publikum (spect-actors) var næsten altid arbejderne fra én fabrik, beboerne i et afgrænset kvarter, menigheden fra en kirke, de studerende på et universitet osv.  I Europa lavede han sessioner og forestillinger for hundredvis af mennesker, som ikke kendte hinanden overhovedet. I Latinamerika lavede han forumteater i workshops, hvorimod det i Europa var forestillinger. På trods af disse forskelligheder fik han mange positive resultater i Europa.

Nu til dags er metoderne fra de undertryktes teater blevet anvendt, tilpasset og genopfundet af udøvere over hele verden. Du spørger måske: hvorfor er de undertryktes teater så effektivt i Europa? Med Boals ord: ”For det første prøver vi ikke at udlægge et budskab eller afsløre sandheden. Vi prøver at spørge de rigtige spørgsmål i stedet for at give hvad vi mener er de rigtige svar. For det andet tilbyder vi et simpelt system af øvelser, spil og metoder som hvem som helst kan håndtere, men som også kan bruges til mere komplicerede ting som psykoterapeutisk introspektion. For det tredje skaber vi en mulighed for frihed som medfører dialog. Vi ønsker alle at tale med folk, at kende deres holdninger og få chancen for at udtrykke vores egne.”


(Se listen over henvisninger og referencemateriale i sektionen Læs mere under Ressourcer)