Pædagogik

Rådgivning og mentorordninger til unge mennesker kan ses som en læringsproces. Opgaven for vejlederen, læreren eller mentoren er at guide og rådgive den unge omkring dennes fremtid. Denne måde at vejlede på indeholder udfordringer, som har mange ligheder med andre læringsformer.


I dette projekt er den pædagogiske tilgang inspireret af de kognitive, sociale og eksistentialistiske teorier om læring. Individer lærer alene, de lærer også sammen med andre, og de tillærer sig den viden og de evner som er meningsfulde for dem. Dette gælder for alle mulige emner. Læring er kollaborativ og situationel, når unge lærer sammen med andre. Læring tager det eksistentielle perspektiv, når fokus er på meningen i læring. Det er en kunst både at adskille og blande disse tre perspektiver – og på den måde forstå hvordan mennesker lærer.


For mange lærere er det kognitive perspektiv, der indebærer forståelse og opfattelse, centralt for de pædagogiske overvejelser omkring læring.


Når man vejleder unge om karrierevalg og fag er den største opgave at starte en refleksionsproces i individet. Dette projekt forsøger at gøre det ved at fokusere på alle niveauer af læring, både det individuelle, det sociale og det meningsfulde. Det individuelle niveau er repræsenteret ved den refleksion og viden den unge har om aktiviteterne – både før, under og efter. Det sociale niveau er processen under forumspillet og interaktionen denne indebærer. Det meningsfulde niveau handler om før-forståelsen hos den unge, det vil sige de erfaringer denne har, som forumspillet bygger på. En sådan for-forståelse sikrer, at de situationer der udspilles har mening og er relevante for de unge.