IT i FT

Ved at benytte innovative teknologiske værktøjer forsøger Forum Theatre-projektet at udvide de potentialer metoden har. E- og M-baseret teknologi kan bruges til at forstærke forumteater-metoden til vejledningsbrug. Mobiltelefonen, suppleret af en lukket online platform (eksempelvis en blog) kan bruges i aktiviteter, der er designet til at underbygge læringsprocessen hos elever. Der skal være tre typer af aktiviteter:

Præ-aktivitets-øvelser kan ses som en forberedelse til forumteater-spillet eller produktionen. Dette kan tage form af en opgave, hvor lærere/vejledere beder eleverne om at overveje specifikke dilemmaer. Temaerne kunne handle om sociale forhold, drømmejob, forældrenes job, mobning, osv. Outputtene kan tage form af et interview med forældrene, fotografier af deres drømmejob, blogging om deres forældres drømme for dem, osv. Disse elektroniske outputs kan afleveres til læreren/vejlederen via en lukket platform, hvor kun klassekammeraterne og læreren har adgang. Dette stadie i processen vil hjælpe læreren med at identificere de dilemmaer, som skal tackles under forestillingen.


Den anden fase, den egentlige aktivitet, er forumteater-produktionen. Under denne fase deltager eleverne aktivt i produktionen. De kan tage billeder eller videoer af hinanden, skrive sms’er, sende deres kommentarer m.m.


Post-aktiviteten kan udføres i klassen efter forestillingen/spillet, hvor dilemmaerne og oplevelserne kan diskuteres med lærer/vejleder i plenum, grupper af 2 og 2 eller 3 og 3, osv. Diskussioner kan også ske i det lukkede online forum eller som en kombination af e-baserede og klasseaktiviteter. Diskussioner kan føre til identifikation af nye dilemmaer eller udtrykke dybere frygt, hvilket kan føre tilbage til første fase (hvorved processen bliver cirkulær).