Læs mere

Projekt brochure 

Kursusinvitation


Papers/essays:

Sine Bjerre Martinussen: Forum Teater som vejledningsaktivitet

Præsentationer:
Mads Bo-Kristensen: Slide show on ICT in Forum Theatre

Bøger:
Boal, Augusto: Theatre of the Oppressed.  London Pluto. 1979.

Boal, Augusto: Games for Actors and Non-Actors. London Routledge. 1992.

Boal, Augusto: The Rainbow of Desire. London Routledge. 1995.

Boal, Augusto: The theatre of the Oppressed. En artikel i Unesco Courier, nov. 1997, side 32-36 (http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109538eo.pdf#109546).

Boal, Augusto:  Legislative Theatre. London Routledge. 1998.

http://en.wikipedia.org/wiki/Augusto_Boal

http://en.wikipedia.org/wiki/Forum_theatre

 

Links

Projektet Act & Change’s hjemmeside. Læs mere om projektet, som gav inspiration til vores Forum Theatre-projekt, og se eksempler på forumteater-forestillinger: http://www.actandchange.eu

Den Internationale Organisation for De Undertryktes Teater. Lær mere om forumteater-begivenheder, -udøvere og –projekter rundt om i verden: http://www.theatreoftheoppressed.org/