Yhteistyökumppanit

 

Videnscenter for Integration


VIFIN (Resource Centre for Integration) on tanskalaisen Vejlen kunnan maahanmuuttajien integroimiseen erikoistunut tutkimus- ja kehityskeskus. Sen tavoitteena on kerätä, hyödyntää, kehittää ja levittää maahanmuuttajien integroimiseen liittyviä parhaita käytäntöjä. Keskus toteuttaa tutkimuksia ja arviointeja liittyen maahanmuuttajien kielenoppimiseen, työllistymiseen ja kulttuuriseen integroitumiseen. Lisäksi se osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on helpottaa ja kehittää aikuiskoulutusta ja maahanmuuttajien integraatiota. VIFIN on mukana useissa hankkeissa, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa. Sillä on runsaasti kokemusta eurooppalaisesta yhteistyöstä.

Uddannelsesvejledning - Vejle

UU Vejle - Vejlen nuorten neuvontakeskus
UU Vejle on Vejlen kunnan palveluyksikkö, joka on erikoistunut 13–25-vuotiaiden ohjaukseen ja uraneuvontaan.

Sen kohderyhmiä ovat erityisesti yläasteikäiset, alle 25-vuotiaat koulutusta ja työtä vailla olevat nuoret, sekä erityisen paljon ohjausta tarvitsevat nuoret.
Yksikön toiminnan painopisteessä on siirtymävaihe oppivelvollisuudesta nuorisokoulutukseen.

UU Vejle pyrkii toteuttamaan Tanskan hallituksen asettamaa tavoitetta, jonka mukaan 95 prosenttia nuorista suorittaa lukion tai ammatillisen koulutuksen ja harjoittelun. Lisäksi palveluyksikkö pyrkii vähentämään koulunsa keskeyttäneiden lukumäärää.

UU Vejle tarjoaa nuorille ohjausta siirtymisessä nuoriso- ja ammattikoulutukseen. Palveluihin lukeutuvat muun muassa tiedonhaku, mentorointiohjelma sekä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laatiminen.

 

HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) on omilla aloillaan humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurituotannossa johtava kouluttaja ja asiantuntija Suomessa. Humanistisella ja kasvatusalalla HUMAKissa voi suorittaa AMK- ja YAMK-tutkinnon kansalaistoiminnan ja nuorisotyön sekä viittomakielentulkin koulutusohjelmissa. Kulttuurialalla HUMAKissa voi suorittaa AMK- ja YAMK-tutkinnon kulttuurituotannon koulutusohjelmassa.

HUMAK tarjoaa lisäksi jatko- ja täydennyskoulutusta tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen ja muuntokoulutuksen, erikoistumisopintojen, avoimen ammattikorkeakoulun opetuksen ja muun täydennyskoulutuksen muodoissa.

 

 Hammersmidth & fulham

The London Borough of Hammersmith and Fulham education business partnership (EBP) on lontoolainen nuorten koulunkäyntiä tukeva ohjaus- ja tukikeskus. Se toimii yhteistyössä paikallisten koulujen, oppilaitosten ja koulutusta tarjoavien tahojen kanssa tarjoten opiskelijoille laadukkaita työssäoppimismahdollisuuksia. Toimintaan kuuluu muun muassa yhteistyö paikallisten yritysten kanssa vapaaehtoisten löytämiseksi, kouluttamiseksi ja tukemiseksi. Vapaaehtoiset työskentelevät syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa. EBP valvoo laadukkaan mentoroinnin ja vertaistuutoroinnin toteutumista, järjestää yritystapahtumia, uratapahtumia ja työharjoittelumahdollisuuksia, sekä kehittää ohjelmansa puitteissa uusia toimintamalleja. Hammersmith and Fulhamin hallintoalueen väestö on erittäin monikulttuurista, mukaan lukien suuri määrä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Hallintoalueen lastensuojeluviranomaisten alaisena keskuksena EBP:n tavoitteena on tuoda yhteisön eri ryhmiä yhteen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja nuorten potentiaalin maksimoimiseksi. Riittämättömät kieli- ja viestintätaidot on tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä esteistä nuorten siirtymisessä koulutukseen, työelämään ja harjoitteluun. Tästä syystä EBP kehittää uusia projekteja vastatakseen nuorten ja heidän parissaan työskentelevien tarpeisiin.