Forum-teatterin hyödyntäminen

Tavallisesti sorrettujen teatteri jaetaan kolmeen osaan: patsasteatteriin, näkymättömään teatteriin ja forum-teatteriin. Patsasteatteri sisältää joukon harjoituksia ja leikkejä, joissa osallistujat luovat kuvia elämästään, tunteistaan, kokemuksistaan tai sorrosta. Se on tapa tehdä sorrosta näkyvää. Usein patsasteatteri toimii lähtökohtana muulle teatteritoiminnalle ja muutokselle.

Näkymätön teatteri on julkisen tilan teatteria, jossa yleisö osallistuu tietämättään esitykseen. Yleisö toimii teatteriesityksessä keskustelevina osallistujina ilman, että se tietää esityksen aikana – tai usein edes sen jälkeen – kyseessä olevan teatteriesitys. Näkymätön teatteri tapahtuu julkisessa tilassa, teatterirakennuksen ja jopa koko teatterikontekstin ulkopuolella. Useat näyttelijät valmistelevat kohtauksen, jonka he esittävät siihen soveltuvassa julkisessa tilassa. Usein yleisö saadaan osallistumaan esimerkiksi väittelyyn.
Forum-teatterimenetelmää voidaan soveltaa kahdessa eri muodossa: forum-teatterina ja forum-näytelmänä.

Forum-teatterissa kohtaukset esittää ryhmä näyttelijöitä. Katsojat voivat pysäyttää esityksen kohtauksessa, jossa esityksen hahmoa sorretaan jollain tapaa. Sitten joku katsojista korvaa näyttelijän ja yrittää löytää ratkaisun näyttelijän esittämään ongelmaan. Kyseessä voi myös olla jonkun yhteisön jäsenen todellisuudessa kohtaama ongelma.

Forum-näytelmässä käsiteltävät ongelmat ja taustat juontavat juurensa osallistujien arkielämästä. Keskustelevina osallistujina toimiva yleisö näyttelee ja pohtii käsiteltäviä aiheita.

Boalin menetelmää on myös kutsuttu teatraaliseksi peliksi, jossa ongelma esitellään ratkaisemattomassa muodossa, ja jota keskustelevina osallistujina toimiva yleisö houkutellaan ratkaisemaan. Menetelmän avulla on mahdollista tuoda yleisön jäsenet osaksi esitystä, jolloin he voivat antaa panoksensa esitykseen.

Tärkeä hahmo niin forum-teatterissa kuin forum-näytelmissä on jokerina tunnettu esityksen johtaja. Jokeri johtaa esitystä, huolehtii sen etenemisestä ja luo mahdollisuuksia ongelmien pohdiskeluun.